فوتبال فارس
  • نویسنده : حسین سجادی
  • دسته بندی :
  • 18:34 - شنبه ششم آبان ۱۳۹۱

روز

تاريخ

بازي بين دو تيم

ساعت

محل برگزاري

گروه

پنج شنبه

۱۱/۸/۹۱

تخت جمشید مرو دشت =پارس ارسنجان

14

تختی مرودشت

اول

پنج شنبه

۱۱/۸/۹۱

فدک شیراز =شهاب برزو مرودشت

16

شهید دستغیب شیراز

اول

جمعه 

12/8/91

نشاط خوشه مهر =اتحاد ششده فسا

14

ورزشگاه مهر

دوم

پنج شنبه

۱۱/۸/۹۱

پردیس فسا =آبی پوشان لار

14

ورزشگاه فسا

دوم